Godina XV (2003)
 
310-311
1-30. jun 2003.
 
Arhiva
O nama
About us
mail to Redakcija
mail to web master
 
 
 

Preambula

 

Donošenje novog ustava je prilika da se jasnije, odlučnije i trajnije izrazi ono "za" novo društvo i državu, a ne samo "protiv" starog režima. Preambula ne mora biti puka proklamacija koja nikoga ne obavezuje. Naprotiv, načela u njoj izražena su temelj novog konsenzusa između bitnih političkih i socijalnih aktera promena.
Kako već godinama ističemo u našem listu, utemeljenje novog reda stvari na pravu na život nije samo reagovanje na njegovo uništavanje - nasiljem, ratovima, zločinima i pljačkom - nego i otvaranje realnih

Budimir Dimitrijević, Medeni mesec, 2003.
mogućnosti da se živi pristojno i pošteno, od svoga rada i prema vlastitim životnim planovima. To je i put k najzad fer izborima.
 
N. P.
   
Svaštalice

Svaštalice
Svaki dan telefoniram Isusu Hristu da pošalje kišu – Dragan Veselinov
Mi nemamo potrebe da suzbijamo kriminal u vanrednim prilikama jer nismo među zemljama gde on carujeFilip Vujanović
Mržnja nije srpskog roda – Akademik Dejan Medaković

Svet i mi
Američka romansa
U SAD već dugo vremena postoji razumevanje da je zapadni Balkan poslednja neuralgična tačka u Evropi
Bojan al Pinto-Brkić
Zbivanja
Zarušavanje vlasti
Nije problem u tome što ova vlada može da ode, nego što u sadašnjim opozicionim ponudama nema boljih političkih alternativa
Dragoš Ivanović
Patološka ravnoteža
Ćutanje većine i ratoborno graktanje manjine uspostavlja neku vrstu patološke ravnoteže u kojoj zločin postaje deo kolektivne svesti
Dragica Stanojlović
Događanja

Virovi tranzicije
Posle ubistva Zorana Đinđića, užasnutosti i podrške civilizovanog sveta, odavanja pošte Đinđiću, vanrednog stanja i operacije Sablja, ponovo smo u "običnom" stanju, a to znači: imamo problema sa svetom i sa samima sobom.
Nastasja Radović
Strast i razboritost
Povodom konferencije za štampu Instituta G 17, održane 22. maja
Nebojša Popov
Živeti na granici
Razgovor u Priboju: suočavanje s istorijom kao ljudska potreba
N. P.
Predsednički izbori u Crnoj Gori
Nakon izbora u Crnoj Gori održanih 11. maja
Vojislava Vignjević
Igra »gluvih telefona«
Susret albanskih i srpskih novinara u Ohridu
Miroslav Filipović
Zbrka oko medija
Bez obzira na donošenje Zakona o informisanju i najave Zakona o dostupnosti informacija, svi događaji svedoče o gužvi na medijskoj sceni i ukazuju da je počela nova faza u borbi za medije i uticaj pojedinih stranaka i raznih vrsta političko-poslovnih koalicija na kreiranje javnog mnenja u Srbiji
Dragan Jovanov
Muke sa simfonijom
Vizantija kao mrtva paradigma mnogima znači mnogo više nego surova realnost razgrađene države i opustošene zemlje
Mirko Đorđević

Društvo
Šta se zatrpava u Mojsinju?
Šta se dešava oko "slučaja Mojsinje" – pretećeg zločina prema prirodi i ljudima
Ivan Zlatić
Politička deponija
Nekada mirno Mojsinje i još sedam sela u njegovoj blizini već treću godinu bore se da se na najplodnijoj zemlji, u neposrednoj blizini zapadne Morave i njenih pritoka, ne sagradi deponija
Olivija Rusovac
Drugačiji svet
Osnovna karakteristika svetskog pokreta nezadovoljnika je da pruža utočište svima koji, čak ne uvek razumno i konstruktivno, protestuju protiv nepravdi, ali i da sva ta nezadovoljstva uopštava u jedan novi pogled na globalne probleme
Milutin Mitrović
Razmišljanja jednog gimnazijalca
Razgovor sa Željkom Stanojevićem
razgovor vodila Mirjana Adžić

Prevod

Smisao autonomije – ljudska individua
Odlomak iz knjige L'Institution imaginaire de la societé
Kornilios Kastoriadis
OGLEDI

Kritičko čitanje tradicija i poredak slobode
Šta se u Srbiji događa sa tradicijama nakon promene režima 2000. godine
Nenad Dimitrijević

Država

Neizvesnost s ustavom
Koje su socijalne snage u Srbiji sposobne da budu oslonac promena i kako one među sobom komuniciraju
D. I.
Senka oficirske sablje
Srbija u traganju za državom: početkom dvadesetog veka vojska se toliko osilila da je pretila da zatre demokratske tekovine u nastajanju
D. I.

Kultura

Formativne godine
Sećanja na studentske dane 1970/1971.
Dušan Bošković

Šta čitate
Konfuzija oko socijaldemokratskih ideja
»Socijaldemokratija u Srbiji: stvarnost i mogućnosti«, zbornik radova sa naučnog skupa, izd. SDP, Beograd 2003, str. 105
Zlatoje Martinov
Deset godina BOŠ-a
Promocija novih izdanja Beogradske otvorene škole
Vera Vujošević
Iskre slobode i njihovo gašenje
Iz: Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka
Ponovo pročitati
Crna ruka
Iz: Vasa Kazimirović, Crna ruka
Kraljeubistvo
Iz: Dragiša Vasić, Devetsto treća
Hronika
Sloboda i nasilje
Nova knjiga...
'umor u glavi

Mašta protiv siromaštva
Vlada je usvojila nekakav "nacrt strategije o borbi protiv siromaštva". Od nacrta do plana proći će još mnogo dana. Ne lipši magare do zelene trave
Miodrag Stanisavljević

vrh strane
 

Copyright © 1996-2003 Republika & Yurope

www.yurope.com