Početna stana
 
 
 
     

 

Da li Agencija za privatizaciju učestvuje u pljačkanju manjinskih akcionara?

Pljačka bez tačke

U Udruženju malih akcionara AD »Vulkan« Niš u to su ubeđeni

Od osnivanja (1937) niška fabrika »Vulkan« bavi se proizvodnjom gumenih artikala, svoje najveće poslovne i finansijske uspehe imala je osamdesetih godina, a 1991. postala je deoničarsko društvo. Prvi tender za privatizaciju oglašen u Fajnenšenel tajmsu i Politici, na kojem je učestvovala jedino »Sava« iz Kranja (sa »Vulkanom« nekada SOUR), održan 20. 06. 2003. bio je neuspešan, kao i naredni, pa je 25. 01. 2007. posredstvom Agencije za privatizaciju na aukciji prodat MINNA Kompaniji EOOD iz Bugarske za 130.095.000 dinara.
Ugovor između Agencije i kupca je potpisan i overen u Prvom opštinskom sudu u Beogradu (II/1, Ov. br. 170/07) 30. 01. 2007. pa je kupac »postao vlasnik 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije Akcionarskog društva ‘Vulkan’ – industrija gume iz Niša« (citat preuzet iz dopisa Agencije upućenog UO Udruženja malih akcionara »Vulkan« AD Niš, za predsednicu UO Udruženja Slađanu Petković), a upisom u odgovarajući registar »Vulkan« je postao akcionarsko društvo.
Udruženje malih akcionara AD »Vulkan« osnovano je 31. 01. 2008, za predsednicu je izabrana Slađana Petković, zaposlena u »Vulkanu«, a Udruženje je postalo član Udruženja malih akcionara Srbije (UMA). Pre aukcijske prodaje AD »Vulkan« je posedovalo parcelu površine 22,34 ha udaljenu oko 9 km od Niša, doslovno pored puta prema Prokuplju, i objekte i mašine raznih površina i proizvodnih namena, plac površine 24,66 ha sa udelom u spratnoj zgradi u centru Niša i poslovni prostor prodaje u ul. P. Toljatija br. 5. Tu imovinu i danas poseduje, a neposredno pred aukcijsku prodaju vrednost imovine je od strane MGI iz Beograda procenjena na 542.062.000 dinara i po toj ceni je AD »Vulkan« ponuđen na aukciji.

Sumnjiva aukcijska prodaja
Predsednik UMA, ekonomista Branko Dragaš, i stručni tim su, međutim, u maju 2008. procenili da ukupna imovina AD »Vulkan« vredi 47.554.031 evra, a umanjena za iznos
ukupnih obaveza i gubitaka, u iznosu od 7.927.189 evra, iznosi 39.626 842 evra. Od oko 1.000 zaposlenih pre aukcije »Vulkana« danas radi manje od polovine; znatan je broj onih koji imaju odrađen radni staž, ali zbog neuplaćenih doprinosa koje im duguje novi vlasnik ne mogu da se penzionišu, neki su dali otkaz, a neki su rešenjem uručenim početkom decembra 2008. sa 60% zaostalih tromesečnih plata poslati na prinudni odmor. Nije poznata visina prosečne zarade zaposlenih, ali je Agencija za privatizaciju Udruženju malih akcionara poslala izveštaj u kojem piše da je radnicima 4. i 5. 09. 2008. isplaćeno po 18.800 dinara za jul 2008. ali nije navedeno da li je u tu sumu uračunata četvrtina plate za
 
prethodne godine koje je DD »Vulkan« dugovalo zaposlenima, a novi vlasnik se Ugovorom obavezao da će dug redovno isplaćivati uz platu.
U kupoprodajnom ugovoru broj 1-128/07/14/01, zaključenim između Agencije i bugarskog kupca, piše da je »Kupac dužan da investira u AD ‘Vulkan’ u ukupnom iznosu 2.038.217 evra u rokovima koji se računaju od dana zaključivanja ugovora i to: u prvoj godini 80.000.000 dinara (1.019.108 evra); u drugoj godini istu sumu. Investiranje mora biti izvršeno u osnovna sredstva koja služe isključivo za obavljanje pretežne delatnosti za koju je preduzeće bilo registrovano na dan aukcijske prodaje«; (5.2.2): »Ukoliko je ostvarena dobit kupac mora da utvrdi dividendu za svaku od dve godine nakon dana zaključenja ugovora u iznosu od najmanje 10% od dobiti subjekta, posle namirivanja obaveza i zakonskih rezervi«; (5.2.3): »U roku od 13 meseci od dana zaključenja ugovora, Kupac mora da dostavi Agenciji potvrdu preduzeća ovlašćenog za reviziju koja dokazuje da je Kupac postupio u skladu sa tačkom 5.2.1. sa navedenim tačnim iznosom i vrstom uloga«.
To znači da je bugarska firma kao novi vlasnik dužna da Agenciji dostavi validnu potvrdu ovlašćenog revizora da je u AD »Vulkan« izvršeno ulaganje po kupoprodajnom ugovoru.
»Ne verujemo da nam Agencija za privatizaciju šalje tačne izveštaje o ispunjenju obaveza kupca, odnosno da je tačna vrednost koju kupac odnosno novi vlasnik investira u ‘Vulkan’; ubeđeni smo da je vrednost ulaganja višestruko manja od one koju Agencija putem svojih izveštaja šalje Udruženju malih akcionara. Razlozi za sumnju su u tabelarnom prikazu vrednosti ulaganja vlasnika. Ne šalju nam verodostojne račune preko kojih su plaćeni izvršeni radovi i mašine, i pored upornog traženja. Na primer, Agencija je poslala tabelarno prikazano investiranje u kupovinu nekompletnog miksera (bez pratećih dvovaljaka i linije hlađenja), u ukupnoj vrednosti od 399.881,50 evra bez naznaka da li je u pitanju nov ili polovan mikser (...) Suma je višestruko uvećana jer je nov kompletan mikser moguće kupiti za oko 120.000 evra. Na primer, nemačka firma TUV preko sofijske firme ‘Kula ring’ nudi na prodaju iste ili slične miksere za oko 25.000 evra. Slično je i sa rotacionom presom, koju ista firma prodaje za oko 10.000 evra, a po izveštaju Agencije vlasnik je takvu presu platio 84.874 evra, stara je najmanje 40 godina i potpuno je neupotrebljiva. Projektovanje i montaža parnog kotla su, prema izveštaju Agencije poslatog Udruženju, plaćeni 281.396,18 evra, ali taj kotao kapacitetom i funkcijom ne odgovara u potpunosti, a nema ni ekološku dozvolu i zato ne može zakonski biti pušten u rad. Međutim, kotao je u rad pušten i time se svesno krši Zakon o zaštiti životne sredine«, kaže Slađana Petković.
Vlasnik izbegava ugovorne obaveze
Takvim oblikom ulaganja, odnosno dokapitalizacije, vlasnik svoj kapital uvećava na štetu kapitala manjinskih akcionara: stekao je pravo na upis još 190.476 akcija i tako za oko 7% smanjio kapital manjinskih akcionara. Udruženje malih akcionara ima saznanje da će Agencija vlasniku priznati istu vrednost ulaganja (80.000 000 din., ekvivalent 1.019.108 evra) za drugu godinu, iako on ni za prvu godinu nije u potpunosti ispunio obavezu
ulaganja! To znači da Agencija krši kupoprodajni ugovor (5.2.1) i podržava vlasnika u pljačkanju manjinskih akcionara, jer omogućuje vlasniku uvećanje akcijskog kapitala.
Udruženje malih akcionara »Vulkana« i UMA Srbije su se obraćali Narodnoj kancelariji predsednika Republike, Odboru za privatizaciju Narodne skupštine Srbije, predsedniku Republike, Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Srbije, Agenciji za privatizaciju, predsedniku vlade Srbije, gradonačelniku Niša Smiljku Kostiću, ali i novoizabranim niškim gradskim vlastima, Odeljenju za privredni kriminal MUP Srbije u Nišu i Okružnom i Opštinskom javnom tužilaštvu u Nišu, ali na žalbe i prigovore da vlasnik ne ispunjava obaveze iz ugovora niko ih nije udostojio bilo kakvog zvaničnog odgovora, sem Agencije za privatizaciju koja je UMA i Udruženje obavestila da je vlasniku produžen rok
 
Joan Miró, Woman in front of the Sun, 1950.
za ispunjenje preuzetih obaveza. Tim obaveštenjem su i Agencija i vlasnik obelodanili da u dogovoru krše kupoprodajni ugovor (čl. 5.2.1).
Na sastanku održanom 16. 07. 2008. u kancelariji AD »Vulkan«, kojem su prisustvovali generalni direktor Kiril Kirilov, članovi UO Udruženja malih akcionara iz Niša, članovi Udruženja malih akcionara »Vulkana«, kao i predsednik Udruženja malih akcionara Srbije Branko Dragaš, oštećeni su zahtevali da im vlasnik jasno predoči na koji će način ispuniti obaveze prema Udruženju, a Udruženje je ponudilo prodaju svog paketa akcija ili podelu imovine (ekvivalent vrednosti manjinskih akcija, odnosno 30% vrednosti AD »Vulkan« dan pre aukcijske prodaje, a sve u skladu za zakonom, čl. 4.2.1. Zakona o privrednim društvima). Generalni direktor je odgovorio da vlasnik nema novca ni za kupovinu repromaterijala, te je Branko Dragaš ponudio kredit i tada se saznalo da vlasnik nije kreditno sposoban jer je celokupnu imovinu, uključiv i imovinu manjinskih akcionara, stavio pod hipoteku. Ni Agencija ni vlasnik nisu našli za shodno da Udruženje malih akcionara i UMA Srbije obaveste da su manjinske akcije stavljene pod hipoteku, niti je Agencija blagoizvolela da zaposlene u »Vulkanu« informiše kako se, imenom i prezimenom, zove vlasnik firme koja je kupila AD »Vulkan«.
Sumnjiva biografija bugarskog vlasnika
»Želeli smo da većinskom vlasniku kapitala prodamo naše akcije, ali nismo znali ime i prezime većinskog vlasnika AD ‘Vulkan’ i zato smo se obratili Veri Radenković, pravnici i direktorki pravne i kadrovske službe u AD ‘Vulkan’. Međutim, ni ona nije znala kako se zove većinski vlasnik i izjavila je da o tome mora da se informiše. Kasnije nam je rekla da je to izvesni Hristo Kovački iz Sofije«, kaže Slađana Petković.
Odseku za suzbijanje privrednog kriminala, Odeljenja MUP Srbije u Nišu je 28. 08. 2008. podneta prijava protiv bugarskog vlasnika. Posle izvesnog vremena predsednici Udruženja malih akcionara je nezvanično (usmeno) jedan inspektor iz pomenutog

Odeljenja rekao da sve što je do sada vlasnik uradio radi sa znanjem i odobrenjem Agencije, jer Agencija ima »zaleđinu« u Vladi kao svom osnivaču, odnosno da se sve to radi sa znanjem i odobrenjem Vlade Republike Srbije, a da je Agencija Vladi Srbije samo posrednik i paravan u dobro osmišljenoj pljački manjinskih akcionara privatizovanih firmi.
Udruženje ima nezvanične informacije da vlasnik novac i neke proizvodne mašine »izvlači« ne samo iz AD »Vulkan« nego i iz drugih od 15 srbijanskih firmi čiji je većinski vlasnik postao privatizacijom (»Trajal«, »Srbijanka«, »Nevena«,

 
Udruženje ima nezvanične informacije da vlasnik novac i neke proizvodne mašine »izvlači« ne samo iz AD »Vulkan« nego i iz drugih od 15 srbijanskih firmi čiji je većinski vlasnik postao privatizacijom
»Fopa«, Rudnik uglja Kovin, »Nova guma – Ruma«...), i to, prema potrebi, prikazuje kao ulaganje, kad god radnici tih firmi štrajkom traže više meseci zaostale plate.
Dodatnu sumnju u ukupno poslovanje radnici AD »Vulkan« vide i u poslovnoj biografiji vlasnika »MINA Kompanije« Hrista Kovačkog, bugarskog državljanina: za više finansijskih krivičnih dela platio je 160.000 evra, što je najveća kaucija u istoriji Bugarske (Blic, 26. 11. 2008), a to je samo detalj iz bogate »poslovne« biografije ovog bugarskog tajkuna, što je Agenciji za privatizaciju moralo biti poznato.
Udruženje malih akcionara AD »Vulkan« i UMA Niš upoznati su sa tekstovima o »Jugoremediji« i »Šinvozu« objavljenim u Republici i ne kriju nadu da će opširniji tekst sa objašnjenjem šta je prethodilo ovakvoj situaciji u AD »Vulkan« publikovanjem u Republici rasvetliti mehanizam ozakonjene pljačke manjinskih akcionara.
  Persa Vučić
 
1-31. 01. 2009.
     


Danas

 
 
 
 
Copyright © 1996-2009