Početna stana
 
 
 
     

 

Impunity Watch u Srbiji

Suzbijanje nekažnjivosti

Impunity Watch (IW) je međunarodna inicijativa za istraživanje i izgradnju strategija za suzbijanje nekažnjivosti za teške zločine i ozbiljne povrede ljudskih prava, prema međunarodnom pravu. IW je u Srbiji okončao fazu istraživanja i identifikovanja ciljnih strategija u saradnji sa četiri partnerske organizacije – Inicijativom mladih za ljudska prava (YIHR), Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM), Fondom za humanitarno pravo (FHP) i Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji (HOS).
Konferenciju za štampu u Medija centru otvorili su Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, i Rut van Rhijn, šef odeljenja za vladavinu prava pri Misiji OEBS-a, koja je govorila o potrebi zalaganja za društvo slobodno od mržnje. Milan Antonijević, izvršni direktor YUKOM-a, govorio je o samom projektu Suzbijanja nekažnjivosti u Srbiji. Projekt se zasniva na metodologiji UN, ustanovljenoj 1997. godine, kojom se problem svodi na preporuke, odnosno prava žrtava: 1. pravo na istinu, 2. pravo na pravdu, 3. pravo na reparaciju i novitet garancije neponovljivosti zločina u uslovima tranzicione pravde. Ova metodologija se primenjuje sada paralelno na istraživanjima dokumenata i zakona u Srbiji i Gvatemali. U Srbiji postoji niz nedoslednosti u tretiranju pojedinih kategorija žrtava u zakonskoj regulativi.
Na primer, žrtve silovanja uglavnom ne trpe trajne fizičke posledice, ali na njih se ne odnosi zakonska odredba o trajnim psihičkim posledicama, što važi i za civilne žrtve koje su pretrpele torturu u koncentracionim logorima ili zatvorima, za razliku od vojnih veterana za koje važi dijagnoza posttraumskog sindroma i oni primaju nadoknadu. Glavnu prepreku u radu predstavlja »usko grlo« u Vrhovnom sudu Srbije koji je pretrpan krivičnim predmetima, a rokovi su kratki jer iskazi podležu zastarevanju.
Marijana Toma, konsultant IW, govorila je o Koštuničinoj Komisiji za istraživanje istine i pomirenja, koja za sve vreme postojanja nije izdala nijedan akt.
Ipak, najviše interesovanja je bilo za predlog IW Srbija da se oformi Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica na tlu bivše Jugoslavije koja bi se bavila utvrđivanjem faktičkog stanja u svim državama koje su učestvovale u ratu na ovom tlu. Komisija bi morala da ima punu saradnju s organizacijama civilnog društva, pun uvid u dokumente i u zakone svih država, kao i da teži ostvarivanju prava na reparacije. Ideja da se status žrtve apsolutizuje i odvoji od uzroka sukoba svakako je nešto novo. Bez obzira na to što su sve strane u sukobu grubo kršile međunarodne konvencije humanitarnog prava, a i uprkos tome, svaka civilna žrtva treba da se postavi iznad vojnih operacija i zaštiti takvim setom unutrašnjih zakona i prava radi osude svakog oblika agresivnog necivilizovanog ponašanja u vojnoj doktrini. Rat je zvanično davno stavljen van zakona. Ali, blago krivično pravo u Srbiji je dovelo do porasta agresivnosti prema nedužnima.
  Tanja B. Lončar
 
1-31. 01. 2009.
     


Danas

 
 
 
 
Copyright © 1996-2009