Početna stana
 
 
 
   

Saopštenje Levog samita Srbije

PROTIV MERA ŠTEDNJE I PRIVATIZACIJE! SLOBODA, JEDNAKOST, SOLIDARNOST!

Danas je u Srbiji stanje radničkih prava na najnižim granama u poslednjih sedamdeset godina. Izmenama Zakona o radu od pre godinu dana legalizovano je prethodno višegodišnje praktično smanjivanje i krnjenje osnovnih prava iz sveta rada od strane raznih gazdi, poslodavaca, tajkuna i “stranih investitora” koje su različite vlasti predstavljale kao velike spasioce privrede. Radnici/cečesto nisu prijavljeni, ne plaća im se prekovremeni rad, plate se smanjuju, kasne ili neisplaćuju, kao i doprinosi za penziono i socijalno osiguranje. I to je samo deo kršenja radničkih prava.

Višedecenijska privatizacija je dovela do upropašćavanja privrede i ekonomije sa sobom vukući i radnička prava ka dnu. Aktuelna vlast iste modele pogubne po preduzeća i radnike/ce primenjuje u javnom sektoru – smanjenje plata, otpuštanje radnika/ca, promociju javno-privatnih partnerstava itd. Ova praksa neupitno će dovesti do još većeg urušavanja sektora koji u osnovi moraju služiti celom društvu – zdravstva, obrazovanja, kulture, socijalnih ustanova i zaštite živorne sredine. Smanjenje plata vodiće snižavanju životnog standarda zaposlenih u javnom sektoru koji je do sada bilo gotovo jedino radno okruženje u kome su se radnička prava iole poštovala.

Provereni recept za uništavanje preduzeća – privatizaciju – aktuelna Vlada planira da sprovodi još agresivnije. Najavljena privatizacija nekoliko stotina preduzeća obuhvata i ona koja nesporno donose profit državi, ali i ona za čiju je navodnu neprofitabilnost odgovorna pre svega njihova zloupotreba od strane čelnika aktuelnog i bivših režima.

Levi samit Srbije smatra da je neophodno organizovano suprotstavljanje dužničkim aranžmanima sa MMF-om koji nas pretvaraju u sve veće robove kapitala. Zahtevamo zaustavljenje procesa privatizacije i raskidanje dosadašnjih privatizacija. Otpuštanje radnika i radnica iz javnog sektora mora biti zaustavljeno, a plate i penzije vraćene na stari nivo. Pozivamo sve radnike/ce, penzionere/ke, seljaštvo, nezaposlene, studente/kinje, pojedinke i pojedince, sve koji su postradali i osiromašili tokom poslednjih 25 godina, da nam se pridruže u borbi.

 

Levi samit Srbije

PARISS
Udruženje akcionara Vršačkih vinograda
Građansko sindikalni front Solidarnost
Most ravnopravnosti
Centar za politike emancipacije
Marks 21
Gerusija
Kontekst kolektiv
Forum Roma Srbije
Marksistička organizacija Crveni
STRIKE
Društveni centar “Oktobar”
Zrenjaninski socijalni forum
Zelena omladina Srbije
Građanski forum Kanjiža
Žindok
Obruč
Centar za kvir studije
LAPID Dimitrije Tucović

     
1. mart - 30. jun 2015.
Danas

Povežite se

 
 
 
 
 
 
Copyright © 1996-2015