Početna stana
 
 
 
   

IMA LI U SRBIJI STIDA?
APEL JAVNOSTI

Trinaestog marta Zdravka Deurića čeka suđenje, a Jugoremedija je pred završetkom postupka stečaja. „Slučaj“ je poznat javnosti na osnovu angažovanja Verice Barać i Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, o čemu su pisali slobodniji mediji, a uključila se Evropska unija ukazivanjem na 24 problematične privatizacije. Vlada je uzvratila obećanjem da će to pitanje rešiti. Kako ona to rešava?

Podsećamo: slučaj Zdravka Deurića i Jugoremedije traje više od deset godina. Započet je prodajom manjinskog paketa akcija (42%) „kontroverznom biznismenu“, koji je kao neprikosnoveni „gazda“ zaveo teror nad radnicima i potpuno ignorisanje malih akcionara, koji imaju većinski paket akcija (58%).

Veća grupa radnika i još veća malih akcionara pružile su tome otpor. Radnici su smatrali da nisu ugroženi samo kao ljudi, nego i time što im se oduzimaju izvesna lična svojinska prava stečena radom nad sredstvima u društvenoj svojini. Takav oblik svojine smatra se legitimnim u odgovarajućoj literaturi. Akcionari, čija svojina nije sporna u razvijenom svetu, branili su svoje vlasništvo i pravo da utiču na poslovanje firme.

Radnik Zdravko Deurić je ujedinio težnje i jednih i drugih. Tokom dramatične borbe i uz podršku i uticaj dela javnosti uspeli su da raskinu ugovor sa razgoropađenim „gazdom“. Radnici i mali akcionari spasli su i sebe i svoju firmu. Izmirili su dugove, dobili kredite za naloženu rekonstrukciju radi prilagođavanja svetskim kriterijumima, a i da bi se sprovela zakonska obaveza o izdvajanju proizvodnje penicilina, zbog čega je podiginut novi pogon Penfarma.

Objedinjeni radnici i mali akcionari s poletom su prionuli da ostvare svoju preduzetničku ulogu računajući na razvoj firme i nove uspehe na međunarodnom tržištu.

Međutim, sledi novi talas napada na Zdravka Deurića i Jugoremediju. Deurić, koji je u međuvremenu izabran za direktora, uhapšen je i optužen za finansijske zloupotrebe koje nisu dokazane uprkos neprestanoj kontroli finansijske policije. Pod pritiskom javnosti Deurić i nekoliko njegovih saradnika pušteni su iz zatvora, a preduzeće je gurnuto u stečaj. Deuriću su čak oduzeta i dva manja stana (ukupne površine oko 86m2) koja su kupljena pre nego što je postao direktor. Inače, izložen je i ruganju što kao radnik hoće da bude direktor.

Suđenje je zakazano za 13. mart, a ishod stečaja pokazaće da li vlast i malo odstupa od dominirajućeg modela privatizacije koja je ograničena na prodaju i preprodaju imovine koja je stvarana u vreme „realnog socijalizma“, kada su pojmovi društvene svojine i samoupravljanja bili sredstva manipulacije monopolističke partijske države. Preuzimajući svu društvenu imovinu kao svoj monopol, bez bazičnog konsenzusa o njenom racionalnom preobražaju, država sprovodi sistematsku represiju sa poražavajućim posledicama koje su svima poznate i što mnogi smatraju sramotom.

Apelujemo na javnost da reaguje na sramno ponašanje koje su činili dosadašnji režimi, a sadašnji izgleda, hoće da ga dovrši na najsuroviji način – da dotuče i Deurića i Jugoremediju, i da obeshrabri svako grupno preduzetništvo i nadu u izlazak iz sadašnjeg stanja.

Ako je izvesno koliko sramote takva politika nanosi mnogima, pitamo postoji li osećanje stida zbog svega ovoga što se dešava. Odgovor na to pitanje potražićemo na skupu potpisnika ove peticije koji zakazujemo za 14. mart.

U Beogradu 24. februara 2015. godine,
Inicijatori Apela:
List Republika
Učitelj neznalica i njegovi komiteti

Apel je do sada potpisalo 3.500 osoba, a ovde objavjujemo potpise prijatelja lista Republika

Nebojša Popov, sociolog
Zagorka Golubović, antropološkinja
Olivija Rusovac, novinarka
Zlatoje Martinov, publicista, glavni urednik Republike
Dragan Stojković, izdavač
Vesna Pešić, sociološkinja
Simeon Pobulić, diplomata u penziji
Lepa Karamarković, sudija u penziji
Olga Zirojević, istoričarka
Vesna Rakić  Vodinelić, pravnica
Dragan Banjac, novinar
Vesko Ivanović, pravnik
Vesna Petrović, pravnica, BG centar za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava, NVO
Milan Prodanović, arhitekta, prof. Univerziteta
Sonja Prodanović, arhitekta, urbanista
Irina Subotić, istoričarka umetnosti, prof. Univerziteta
Borka Pavićević, dramaturškinja
Centar za kulturnu dekontaminaciju, NVO
Branka Dimitrijević, prevoditeljka
Vida Čok, pravnica
Dragica Stanojlović, neuropsihijatar
Gordana Suša, novinarka
Beba Kapičić, slobodna umetnica
Branka Kaljević, novinarka
Zorica Jevremović, dramaturškinja
Svetlana Lukić, novinarka
Svetlana Vuković, novinarka
Predrag Koraksić – Corax, karikaturista
Borka Đurić, profesorka
Bojan Đurić, advokat
Ljubiša Vujošević, bibliotekar
Vera Vujošević, sociološkinja
Vukašin Obradović, novinar
Latinka Perović, istoričarka
Jovica Veljučić, dipl. elektroinženjer
Nenad Nikolić, novinar
Mirjana Kostić, bibliotekarka
Katarina Kostić, advokatica
Sonja Biserko, ekonomistkinja, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava
Helsinški odbor za ljudska prava, NVO
Dragan Mišković, istoričar umetnosti
Duško Radosavljević, politikolog
Dragoljub Mićunović, filozof
Branka Prpa, istoričarka
Đokica Jovanović, sociolog
Željko Bodrožić, novinar
Leposava Benin, radnica u penziji
Milan Antonijević, pravnik /Yukom/
Goran Kaluđerović, sociolog
Gojko Mišković, lekar i prevodilac
Miroslav Simić, doktor med. nauka, akademik
Radmila Mileusnić, doktor med. nauka
Mladen Lazić, sociolog
Nebojša Milenković, istoričar umetnosti
Vladislav Radaković, penzioner
Jelena Radaković, penzionerka
Stanyo Toth Gizella, novinarka
Vida Petrović Škero, sudija u penziji
Radovan Milićević, magistar informatike i robotike
Gordana Perunović Fijat, dipl. pravnica
Jovo Bakić, nastavnik, Univerzitet BGD
Aleksandar Sekulović, penzioner
Rade Radovanović, novinar
Branko Vitorović, dipl. ing. geologije
Ksenija Jirsa, domaćica
Bojana Marija Makavejev, filmska radnica
Dušan Makavejev, filmski reditelj
Fuada Stanković, prof. ekonomije, Univerzitet NS
Dragiša Stanković, novinar
Olivera Milosavljević, istoričarka, prof. Univerziteta BGD
Radivoje Jovović, politikolog, asistent Fakulteta za poslovne studije NS
Branka Mihajlović, novinarka
Biljana Srbljanović, dramska spisateljica
Ilija Vujačić, prof. Univerziteta BGD
Srbijanka Turajlić, inženjerka
Dragan Velikić, pisac
Dejan Kožul, novinar
Sreten Vujović, sociolog, prof. Univerzitea BGD u penziji
Vladimir Goati, predsednik Transparentnost Srbija
Drinka Gojković, književna prevoditeljka
Slavica Vučković, novinarka
Mirjana Miočinović, prof. Beogradskog univerziteta u penziji
Srećko Mihajlović, sociolog
Svetozar Raković, novinar
Jovanka Matić, naučna radnica
Igor Marojević, književnik
Nikola Džafo, akademski slikar
Željko Grulović, psiholog
Vesna Grginčević, lektorka
Slobodan Stošić, samostalni umetnik
Filip Marinković, režiser
Milica Dukić, master slikarstva
Gojko Dutina, akademski slikar
Nora Mesaroš, akademska slikarka
Ivana Radakov, pravnica
Silvia Dražić, filozofkinja, dr rodnih studija
Enes Halilović, književnik
Ibrahim Hadžić, pesnik
Vladimir Krstulović, profesor
Jelena Veljić, studentkinja
Vladimir Pavićević, nast. Univerzitet BGD
Isidora Sekulić, novinarka
Ofelija Backović, novinarka
Milenko Srećković, dipl. filolog
Zlatko Paković, pozorišni reditelj i publicista
Trivo Inđić, sociolog
Milan Nešić, magistar slikarstva
Bojan Đokić, dizajner
Vladimir Ilić, akademski vajar
Jovana Budošan, dizajnerka
Neđo Dutina, penzioner
Irena Javorski, književna kritičarka
Lazar Lalić, producent
Marko Čudić, profesor univerziteta
Nikola Barović, advokat
Predrag Čudić, književnik
Vidosav Stevanović, književnik
Milan Đorđević, književnik i prevodilac
Ljiljana Gaković, sociološkinja
NVO ŽENE U CRNOM
Ružica Karalić, penzionerka
Ljiljana Radovanović, penzionerka
Snežana Tabački, arhitekta u penziji
Natalija Vušković, penzionerka
Violeta Đikanović, nezaposlena
Nana Vitas, nezaposlena
Zinaida Marjanović, penzionerka
Marija Vidić, samostalna umetnica
Nađa Duhaček, istraživačica i predavačica
Marija Perković
Staša Zajović, profesorka, filozofkinja

     
1. mart - 30. jun 2015.
Danas

Povežite se

 
 
 
 
 
 
Copyright © 1996-2015