Početna stana
 
 
 
   

Šta nakon izbora

UZALUDNA OČEKIVANJA

Građani su shvatili postojeću suštinu i stekli iskustvo da se državni sistem ne menja, već se isti ljudi rotiraju sa jednog mesta na drugo. Sa takvim iskustvom građani su u hodu menjali politička uverenja i prelazili na stranu potencijalnog pobednika ili su se, zgroženi dinamikom političke scene, povlačili i odlučivali da u farsičnim izborima ne učestvuju. Večina sadašnjih učesnika u izborima očekuju da će pobednici ispuniti predizborna obećanja, iako u iskustvu imaju saznanje da se to nije događalo. Ne pitaju se kako će se pokrenuti devastirani državni sistem, niti razmišljaju o sopstvenim ulogama u očekivanim promenama. Većina koja je glasala za pobednike ne razmišlja da svako od njih treba da menja sopstvene vrednosne sisteme i ulože kreativnu i radnu energiju u dugotrajne procese izgradnje novih odnosa
Veliki broj njih je zauzeo mesta ispred opštinskih i gradskih odbora pobedničke stranke u nameri da se priključi njenom članstvu. Ne interesuju ih programi i ideologija već mogućnost da se uz pomoć stranke domognu nekog radnog mesta. Ako im se namera realizuje, priključiće se vojsci od hiljada stranačkih kadrova koji sede po državnim institucijama ne znajući šta treba da rade i ne interesujući se kako će zaraditi platu. Sa takvim društvenim odnosima suočiće se buduća vlada kao i sve one pre nje, koje su uvećavale parazitski korpus birokratije. Verovanje da će Aleksandar Vučić da prekine dosadašnju praksu i samanji štetočinski činovnički aparat po državnim institucijama, ne temelji se na realnim postulatima. Njegova stranka je u predhodnom mandatu u državne ustanove širom Srbije smestila hiljade svijih članova i rođaka. Uz njih su hiljade statusno identičnih osoba koje pripadaju strankama koalicionih partnera. Ako bi neko iz buduće vlade odlučio da demontira rođačko-partijski sistem, našao bi se u nezavidnoj situaciji i bio izložen odijumu stranačkog članstva i njihovih familija. Ujedinila bi ih spoznaja o potrebi da brane ono što su dobili, i tako organizovani mogli bi da ugroze i mesto tvorca takve ideje. Po istom scenariju odvijali bi se pokušaji da se demontiraju državne institucije i državna preduzeća U svakom segmentu naišlo bi se na zaštićene ličnosti. Buduća vlada će da otpusti ili uhapsi samo one koji nisu članovi stranaka vladajuće koalicije ili one koji nemaju njihovu zaštitu. Pošto je preko Srbije razapeta gusta mreža ispletena od tajnih i javnih interesa etabliranih pojedinaca, njeno demontiranje bi zahtevalo angažovanje ljudi koji nisu zapetljani u njene niti, a takvih ljudi nema na javnoj sceni Srbije.
Građani Srbije su indirektno odlučili da se ne gradi novi sistem već da se popravlja stari. Popravke će samo ojačati njegove patološke snage i učvrstiti stanje entropije. Ako bi buduća vlada promenila nefunkcionalni ustav i završila pregovore sa Kosovom postojali bi konkretni pokazatelji da njeno delovanje predstavlja polaznu osnovu sa koje može da se učini novi korak napred. Put ka izgradnji državnog sistema u kojima će postojati pravila i zakoni stariji od svakog umišljenog moćnika, još nije trasiran.

Dragica Stanojlović
     
01-30. april 2014.
Danas

 
 
 
 
 
 
Copyright © 1996-2013