homepage
   
Republika
 
Kultura
Arhiva
O nama
About us
mail to Redakcija
mail to web master
 

 

 

»Godišnjak 2000-2003«, izd. Udruženje za međunarodno pravo Srbije i Crne Gore, Beograd 2004, urednik dr Milan Šahović

Međunarodno pravo i SCG

Uz finansijsku pomoć ambasade Švajcarske u Beogradu, Udruženje za međunarodno pravo Srbije i Crne Gore posle pauze od nekoliko godina izdalo je svoj Godišnjak za period 2000-2003. godine, s obzirom da je nekadašnji časopis pod nazivom Jugoslovenska revija za međunarodno pravo prestao da izlazi 2000. godine. Oslanjajući se na bogatu i dugu tradiciju nekadašnje Revije, i sadašnji Godišnjak objavljuje niz zanimljivih teorijskih priloga iz oblasti međunarodnog prava naših najpoznatijih pravnika, s ciljem da upozna stručnu i laičku javnost sa glavnim aspektima razvoja međunarodno-pravnih odnosa, položajem novoformirane državne zajednice Srbije i Crne Gore u njima, kao i sa obavezama usklađivanja nacionalnih pravnih poredaka sa međunarodnim. Preko ovog glasila Udruženje međunarodnih pravnika naše zemlje pokušaće da promoviše i obnaroduje ciljeve sopstvenog postojanja, kao što su učvršćenje međunarodnog mira i međunarodne saradnje među državama upravo na osnovu poštovanja međunarodnog prava, da teorijskim tekstovima dâ pun doprinos daljem razvoju ove grane prava, da širi saznanja u domaćoj pravnoj javnosti o neophodnosti poštovanja međunarodno prihvaćenih obaveza kao i o usklađivanju domaćih sa međunarodnim pravnim standardima, da upoznaje strane eksperte za međunarodno pravo o teorijskim i praktičnim dostignućima naše zemlje na ovom planu.
U prvom broju Godišnjaka uvodnu reč dao je urednik izdanja, ugledni stručnjak iz ove oblasti dr Milan Šahović, inače počasni član Instituta za međunarodno pravo, a naši poznati pravnici objavljuju svoje radove iz najrazličitijih tema međunarodnog prava kao što su međunarodno javno pravo danas (Međunarodno pravo na početku XXI veka, Obrad Račić, Teorije o odnosu međunarodnog i unutrašnjeg prava, Sanja Đajić, Terorizam i ljudska prava, Vojin Dimitrijević), međunarodnopravni položaj Srbije i Crne Gore (Srbija i Crna Gora kao subjekt međunarodnog prava, Vesna Knežević-Predić, Sukcesija SFRJ u svetlosti pravila međunarodnog prava, Duško Dimitrijević, Zaštita nacionalnih manjina na Kosovu, Ivona Aleksić, Srbija i Crna Gora i Evropska unija, Tanja Miščević), međunarodno pravosuđe i nadzorni organi univerzalnih multilateralnih konvencija (Rad Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i suđenja za ratne zločine pre domaćim pravosuđem u periodu 2000-2003, Ivan Jovanović, Sporovi SCG pred Međunarodnim sudom pravde, Saša Obradović, Aktivnost evropskog suda za ljudska prava i Srbija i Crna Gora, Vidan Hadži-Vidanović, Zadaci i metodi rada Komiteta konvencije o pravima deteta, Nevena Vučković-Šahović), OUN i specijalizovane agencije i naposletku, ali ne i po važnosti, problemi međunarodnog humanitarnog prava.
Za nas u ovom trenutku najaktuelniji su, dakako, oni članci koji se odnose na naše međunarodne ekonomske i političke obaveze, a naročito oni koji tretiraju probleme saradnje sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji u Hagu. Precizno, jasno, sa puno pravnih (a ne političkih, odnosno "nacional-patriotskih") argumenata, daju se ozbiljna tumačenja o neophodnosti te saradnje upravo sa stanovišta međunarodnog prava (a ne, na primer, sa stanovišta dobijanja međunarodnih kredita i pomoći). Samo striktno i dosledno poštovanje načela i pravila međunarodnog prava može dovesti do mira i saradnje među državama sveta. Nepoštovanje međunarodnih pravnih normi i standarda ponašanja država u međunarodnim odnosima dovelo bi do zastoja u međudržavnim vezama i stvaranja pravnog haosa što bi imalo nesagledive posledice po čitav svet. Jer osnovni smisao postojanja međunarodnog prava - po ko zna koji put tokom protekle decenije ovaj prikazivač na to podseća "srpske patriote" - jeste, zapravo, olakšavanje veza i odnosa među državama i narodima preko sistema uređenog političkog, ekonomsko-trgovačkog, kulturnog, sportskog i svakog drugog saobraćaja među njima.
Ova solidna stručna publikacija mora ubuduće postati stvarni godišnjak za međunarodno pravo u nas, što će reći da joj se mora i finansijski obezbediti redovno godišnje izlaženje.

  Z. M.
 
Kultura
Republika
Copyright © 1996-2004 Republika