Početna stana
 
 
 
   

O Kosovu i oko njega

NEISCRPNI RUDNIK POLITIČKIH MANIPULACIJA

Iako gotovo svi građani Srbije znaju da je Kosovo nezavisna država priznata od većine relevantnih svetskih država, politička vrhuška, koja, takođe, veoma dobro zna kakvo je faktičko stanje sa delom teritorije koja je nekada bila u sastavu ove države, ne želi javno da prizna činjenično stanje.

Velika napetost vlada na političkoj sceni Srbije. Posebno su, kao i uvek aktivni premijer i ministar inostranih poslova. Iscrpeli su sve „velike“ teme i red je ponovo došao na Kosovo. Kad god ponestane materijala kojim bi političari trebalo da skrenu pažnju građana sa njihovih životnih problema, poseže se za izanđalom pričom kako neko ponovo pokušava da Srbima otme Kosovo. Iako je mnogo puta ova tema stavljana u žižu interesovanja javnog mnjenja, političari još uvek veruju da ona ima delotvorno svojstvo. Računaju da građani neće pokrenuti pitanja o sopstvenim problemima i nevoljama u trenucima „sud­bonos­nim za naciju i njenu budućnost“. Iako gotovo svi građani Srbije znaju da je Kosovo samostalna država priznata od većine rele­vantnih svetskih država, politička vrhuška, koja, takođe, veoma dobro zna kakvo je faktičko stanje sa delom teritorije koja je nekada bila u sastavu ove države, ne želi javno da prizna činjenično stanje. Kosovska tema može višestruko da bude korisna.

Mantra o "zauvek srpskom" Kosovu

Priče o Kosovu i javne jadikovke mogu da po­služe da građani steknu utisak da njihovi izabrani predstavnici predano i teško rade, boreći se protiv većine najmoćnijih svetskih država da sačuvaju svoju „svetinju“. Iako je jasno da je „borba“ neravnopravna i da se ništa neće promeniti, oni imaju materijala da se medijski predstave kao ljudi koji izgaraju na poslu i hrabro se suprotstavljaju nepravdi. Znaju da veliki broj građana infantilne strukture mentalnog sistema, ima razumevanja i pruža im podršku u takvim nastojanjima. Na mantru o Kosovu se dobro zarađuje i zbog Kosova se dosta putuje.


Milica Crnobrnja-Vukmirović: Simulacije aplikacije na zidu od rezanih pleksiglas ogledala, dimenzije promenljive/ 2012.

Zbog Kosova postoje ministarstva i sekretarijati sa velikim brojem zaposlenih koji ništa ne rade, primaju pristojne plate i pojavljuju se u medijima. Kosovo je bilo i ostalo neiscrpni rudnik mogućnosti u kome se vešti manipulacijama i moralno insuficijentni ljudi dobro snalaze i dob­ro prolaze. Više godina traju pregovori između srpskih i kosovskih zvaničnika, a Srbi nisu pos­tavili pitanje statusa spomenika srednjovekovne srpske kulture. Inadžijskim, neprincipijelnim i neodrživim stavovima za koje su unapred znali da neće biti prihvaćeni gubili su vreme i trošili no­vac, a krucijalne teme su ostavljali po strani. Sada, kada je izvesno da će pitanje članstva Kosova u organizaciji Ujedinjenih nacija UNESKO, biti na dnevnom redu Generalne konferencije u novembru, srpski premijer i ministar uz podršku brojnih članova ekipe koja ih prati, trče po Evropi i „brane Kosovo“. Predstavljaju se kao veoma zabrinuti i uz obavezne doze bljutave patetike, izgovaraju još bljutavije reči čiji besmisao i praznina odavno ne korespondiraju sa većinom primaocima poruka. Ako je „braniteljima Kosova“ zaista stalo do srpske kulturne baštine koja se nalazi na toj teritoriji, trebalo bi da se ne protive da Kosovo postane član UNESKO-a jer bi, u tom slučaju, spomenici bili međunarodno zaštićeni i eventualni ekscesi koje mogu da izazovu neke militantne grupe kosovskih Albanaca, bili bi svedeni na najmanju meru. Pošto su srpski zvaničnici svoje političke stavove formirali na razrađenim mehanizmima manipulacije građanima, a ne na racionalnom mišljenju i objektivnom testu realnosti, ništa se drugo od njih nije moglo očekivati. Sve stavke poglavlja 35 nad kojima sad horski nariču, već su bile okvirno formulisane u Briselskom sporazumu, koji su potpisali. Sada kada je došlo vreme da se postavljeni okviri detaljnije razrade i preciziraju u pomenutom poglavlju, srpski zvaničnici posežu za oprobanim mehanizmima kojima žele da sopstvenu javnost ponovo obmanu i predstave im Evropsku uniju kao nedoslednu i za Srbe ugrožavajuću organizaciju, koja navodno, neprekidno izmišlja nove uslove jer ne želi da Srbija postane njen član. Možda među članicama Unije postoje države koje se protive članstvu Srbije, ali pre će biti da rukovodstvo ove države koje se verbalno deklariše da zastupa evrointegracije, jedno govori, a drugo radi. Većini članova aktuelne vlade ne bi odgovaralo drugačije državno ustrojstvo. Oni ne žele da država funkcioniše kao uređen , na zakonima i pravilima konstruisan sistem. Vlast shvataju kao neprikosnoveno pravo da delaju po ličnim principima i relativizovanim pravilima.

Vučićeve žalopojke na EU

Premijer, koji je svakodnevno medijski ekspo­niran, aktuelna zbivanja oko Kosova i poglavlja 35, koristi kao i uvek, za sopstvenu promociju i konstruiše scenario koji bi zadovoljio njegov egocentrizam i osigurao mu sigurnu i laku pobedu na budućim izborima. Već je dra­matično najavio da neprincipijelnost zvanič­nika Evropske unije prema Srbiji, i njihovi navodni novi uslovi koji se postavljaju pred Srbiju, zahtevaju od njega da reaguje časno i da građanima ponudi ostav­ku. Ostavkom premijera, izvršna vlast države bi došla u krizu koja se rešava prevremenim repub­ličkim izborima. Pripre­ma izbora, predizborna kampanja i aktivnosti vezane za taj događaj, prekinuli bi jalove poslove vlade, skrenuli bi pažnju građana sa brojnih afera uz koje se sve češće vezuje i premijerovo ime i omogućili mu da predahne, jer on je čitavo vreme svog mandata u kampanji. Na političkoj sceni Srbije ne postoji ni jedna ličnost koja bi ugrozila njegovu nesumnjivu popularnost i podršku koju uživa kod velikog broja građana. Laka pobeda bez rizika omogućila bi mu novi mandat i stvorila uslove da se, eventualno, odrekne usluga nekih saradnika koji mu prave smetnje. Novi mandat bi započeo bez pritisaka i imao bi dovoljno vremena da prolongira pregovore koje je započeo sa kosovskim zvaničnicima i predstav­nicima Unije oko famoznih poglavlja. Ne očekuje neka ozbiljnija društvena previranja jer zna da je većina građana apatična a opozicija preslaba. Mirno se upustio u jeftinu proverenu igru koja treba da probudi „patriotska“ osećanja kod građana koji realnost ne testiraju racionalnim kriteriju­mi­ma. Deo javnosti će se neko vreme baviti retorič­kim pitanjem „ Ili Kosovo ili Evropa“, a on će biti pošteđen odgovora na neka neprijatna i po njega, možda, štetna pitanja. Zbog toga je išao i kod patrijarha čiji su besmisleni konzervativni stavovi odavno poznati, zbog toga je dozvolio da dezorijentisani predsednik države javno iznese predlog da se raspiše referendum na kome bi se građani izjasnili o statusu Kosova, koje on ne bi priznao ni ako rezultati referenduma to zahtevaju od njega. Premijer je dozirao i podržao izvesnu dozu masovne histerije koja ne može da mu ugrozi rejting. To mu je u ovom trenutku najvažnije, za ostala događanja ima vremena, jer on je odlučan da još dugo bude nezaobilazna politička ličnost u ovoj surogat državi. Odustao je od izbora ali kad god ih bude raspisao, pobediće. Građani i tako ne veruju da će se nešto značajno dogoditi na političkoj sceni. Premijer će potvrditi njihova očekivanja.

Dragica Stanojlović

     
1. novembar - 31. decembar 2015.
Danas

Povežite se

 
 
 
 
 
 
Copyright © 1996-2015