homepage
   
Republika
 
Šta čitate
Arhiva
O nama
About us
mail to Redakcija
mail to web master
 

 

 

Više od priručnika

Dr Miodrag Orlić, Zoran Janjić i dr Jovan Slavnić, "Odgovornost i osiguranje odgovornosti advokata", Intermex, Beograd 2006.

Pitanje odgovornosti za štetu koju advokati pričine svom klijentu do sada nije detaljno regulisano u našem pravnom sistemu. Advokat, kao i svaki drugi davalac usluga, odgovoran je za kvalitet svoje usluge.
U svim zemljama Evropske unije nijedan advokat ne može da obavlja delatnost a da prethodno nije zaključio ugovor o osiguranju štete koju svom klijentu može da prouzrokuje u vršenju delatnosti. Zakonima ovih zemalja reguliše se minimalna cena na koju advokat (sudski veštak, notar) mora biti osiguran, ali i druga brojna pitanja okvira za sprovođenje ovog osiguranja kao obaveze.
Profesor dr Miodrag Orlić analizira slučajeve odgovornosti advokata u sudskoj praksi, presuđivanje krivice prema merilu o ponašanju razumnog i pažljivog čoveka, prosuđivanje krivice in abstracto u sudskoj praksi, primene subjektivnog merila o krivici kao izuzetak od ustaljene sudske prakse.
Advokat Zoran Janjić analizira odgovornost i osiguranje advokata. Autor posebno razmatra pravne osnove odgovornosti advokata, štetu i uzročnost osigurane odgovornosti advokata.
Profesor dr Jovan Slavnić analizira moguća rešenja u obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata u našem pravu. Autor posebno razmatra zakonski okvir za sprovođenje obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata u Srbiji i predloge najznačajnijih mogućih rešenja za uslove ugovora o obaveznom osiguranju profesionalne odgovornosti advokata u Srbiji.
Objavljeni su i prilozi Nenada R. Terzića pod naslovom "Regulisanje šteta kod obaveznog osiguranja odgovornosti advokata" i Milene Kovačević "Formiranje tarife kod osiguranja odgovornosti advokata".
Nenad R. Terzić daje kratak prikaz zakona koji reguliše delatnost evropskih advokata u Nemačkoj i nekih rešenja o odgovornosti osiguranja advokata u Hrvatskoj, Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj i Sloveniji.
Korist ove publikacije imaće i šira javnost, odnosno korisnici usluga advokata. U red ovih ulazi veliki korpus koji čine brojna preduzeća i druga pravna i fizička lica (preduzetnici i drugi) koja se svakodnevno obraćaju i koriste usluge advokata. Jer, opšte je poznata činjenica da iz bezazlenih grešaka mogu nastati neslućene posledice. Utoliko je značaj ove knjige veći.

  Zoran Čukić
 
Šta čitate
Republika
Copyright © 1996-2006 Republika